App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida
Doctor Fleming 13A 2-1 - Balaguer
608 550 407
[email protected]


Els fins del grup son:

Promoure els coneixements de la natura
Difondre el valor de protecció i cura de l'entorn natural
Apropar als joves i a altres col·lectius el fet de gaudir dels valors naturals.

I aconseguir fer:
Sortides naturalistes periòdicament
Conferencies divulgatives de caire científic i naturalista
Tallers formatius.
Activitats didàctiques en centres educatius o en altres centres o entitats


http://clubbonsaibalaguer.blogspot.com.es/