App Guia Balaguer.. Serveis turístics Balaguer Lleida

El primer edifici modernista de Balaguer

El xalet Montiu és un edifici d'estil modernista construït a principis del segle XX com a vivenda d'una família de Balaguer.

Aquesta construcció representa l'inici de l'estil modernista a la ciutat de Balaguer. Quan aquest estil arriba a aquesta ciutat, a Catalunya es troba en la seva fase culminant.

Al començament del segle XX, Balaguer era una ciutat d'uns 5.000 habitants. El nucli urbà s'estenia fins al final del carrer Miracle, conservant l’antic nucli medieval de la ciutat dins de les muralles.

L'obertura del recinte emmurallat, originada per la carretera de Castelló, provoca la formació i l'origen del carrer Àngel Guimerà i l'aparició d'una sèrie d'habitatges unifamiliars en aquest indret, pertanyents a famílies de la burgesia de Balaguer, que trien els nous corrents arquitectònics per construir les seves cases.